zdjęcie w galerii nr 67 zdjęcie w galerii nr 66 zdjęcie w galerii nr 65 zdjęcie w galerii nr 64 zdjęcie w galerii nr 63 zdjęcie w galerii nr 62 zdjęcie w galerii nr 61 zdjęcie w galerii nr 60 zdjęcie w galerii nr 59 zdjęcie w galerii nr 58
O realizacji

Nawadnianie ogrodów, wodociągi, przyłącza

Dlaczego MY?

Wiedza
Doświadczenie
Sprzęt

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pt. „Dywersyfikacja dochodów oraz wzrost konkurencyjności firmy Perfekt POSESJA poprzez zakup rębaka, mająca na celu zwiększenie aktywności gospodarczej obszaru LGD oraz konkurencyjności przedsiębiorstwa. Dywersyfikacja dochodów i zwiększenie zysku poprzez rozwój działalności gospodarczej. Wprowadzenie na rynek nowej, innowacyjnej usługi na terenie LGD „Solna Dolina”, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

loga

Gotowy na współpracę?