zdjęcie w galerii nr 57 zdjęcie w galerii nr 56 zdjęcie w galerii nr 55 zdjęcie w galerii nr 54 zdjęcie w galerii nr 53 zdjęcie w galerii nr 52 zdjęcie w galerii nr 51 zdjęcie w galerii nr 50 zdjęcie w galerii nr 49 zdjęcie w galerii nr 48 zdjęcie w galerii nr 47 zdjęcie w galerii nr 46 zdjęcie w galerii nr 45 zdjęcie w galerii nr 44 zdjęcie w galerii nr 43 zdjęcie w galerii nr 42 zdjęcie w galerii nr 41 zdjęcie w galerii nr 40 zdjęcie w galerii nr 39 zdjęcie w galerii nr 38
O realizacji

Dlaczego MY?

Wiedza
Doświadczenie
Sprzęt

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pt. „Dywersyfikacja dochodów oraz wzrost konkurencyjności firmy Perfekt POSESJA poprzez zakup rębaka, mająca na celu zwiększenie aktywności gospodarczej obszaru LGD oraz konkurencyjności przedsiębiorstwa. Dywersyfikacja dochodów i zwiększenie zysku poprzez rozwój działalności gospodarczej. Wprowadzenie na rynek nowej, innowacyjnej usługi na terenie LGD „Solna Dolina”, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

loga

Gotowy na współpracę?