zdjęcie w galerii nr 22 zdjęcie w galerii nr 21 zdjęcie w galerii nr 20 zdjęcie w galerii nr 19 zdjęcie w galerii nr 18 zdjęcie w galerii nr 17 zdjęcie w galerii nr 16 zdjęcie w galerii nr 15 zdjęcie w galerii nr 14 zdjęcie w galerii nr 13 zdjęcie w galerii nr 12 zdjęcie w galerii nr 11 zdjęcie w galerii nr 10 zdjęcie w galerii nr 9 zdjęcie w galerii nr 8
O realizacji

Kształtowanie iglaków - kilka naszych prac

Dlaczego MY?

Wiedza
Doświadczenie
Sprzęt

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pt. „Dywersyfikacja dochodów oraz wzrost konkurencyjności firmy Perfekt POSESJA poprzez zakup rębaka, mająca na celu zwiększenie aktywności gospodarczej obszaru LGD oraz konkurencyjności przedsiębiorstwa. Dywersyfikacja dochodów i zwiększenie zysku poprzez rozwój działalności gospodarczej. Wprowadzenie na rynek nowej, innowacyjnej usługi na terenie LGD „Solna Dolina”, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

loga

Gotowy na współpracę?